Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Proč » Uvnitř

Uvnitř

... aneb moje řeč!

... myšlenky mé i osvojené, které mne inspirují a jimiž se řídím ...

“ Chcete se mít lépe? Přimějte lidi, ať Vás mají upřímně rádi. Jak to uděláte? Zařiďte nezištně, ať se mají lépe. ”


“ Snaha není koksovatelná. ”

Prof. Pavel Šmok


” Neprodávejte výrobky, prodávejte UŽITEK. Neprodávejte služby, prodávejte ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. ”


” Svět uděláte lepší tím, že vyvinete malé větší nebo velké úsilí, aby se ostatní lidé měli lépe a nebudete za to nic chtít. Tím se vaše pozitivní energie rozběhne dále. Když dostanete, máte chuť dát. Ale někdo s tím musí začít a dát první. ”


” Energii nelze vyrobit nebo zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.”

Julius Robert von Mayer


” Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany. ”

Issac Newton


” Každý by chtěl dokonalý vztah, ale za dokonalým vztahem jsou dny, měsíce, roky, překážky. Je to vlastně o tom chtít pochopit a pochopit povahu a nálady toho druhého. Vážit si sebe navzájem, nelhat si a být věrný jeden druhému. Žít a nechat žít. Neporušit důvěru, protože se těžko získává zpět. Dokonalý vztah není jen o tom dobrém. Je to i hodně zlého, které spolu prožijeme, ale všechno nás to posune tam, kam nás to posunout má. Není to o tom, vykašlat se na sebe po první hádce, ale hledat a najít řešení. Nacházením řešení rosteme. Chtít ale musí obě strany. Nemluvím tady pouze o partnerském či manželském vztahu. Mluvím tady o mezilidských vztazích obecně s přítelem, s přítelkyní, s rodiči, s prarodiči, s bratrem, se sestrou, s dcerou, se synem, obchodním partnerem, s klientem, se spolupracovníkem, se šéfem, s podřízeným ... Budujme dobré vztahy a budeme úspěšní. A těď si uvědomte, co znamená slovo VZTAH. Je to důvěra, pochopení, náklonnost, spolehlivost, odpovědnost, cit, láska? Co myslíte? Já vím, že je to vše a ještě více. ”


” Jediný způsob, jak někoho o něčem přesvědčit, je rozesmát ho. Argumenty nikoho nezajímají, ale když člověka rozesmějete, něco se v něm hne a začne naslouchat. ”

Mgr. Robert Stuchlík