Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Proč » Uvnitř

Uvnitř

... aneb moje řeč!

... myšlenky mé i osvojené, které mne inspirují a jimiž se řídím ...

“ Chcete se mít lépe? Přimějte lidi, ať Vás mají upřímně rádi. Jak to uděláte? Zařiďte nezištně, ať se mají lépe. ”


“ Snaha není koksovatelná. ”

Prof. Pavel Šmok


” Neprodávejte výrobky, prodávejte UŽITEK. Neprodávejte služby, prodávejte ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. ”


” Svět uděláte lepší tím, že vyvinete malé větší nebo velké úsilí, aby se ostatní lidé měli lépe a nebudete za to nic chtít. Tím se vaše pozitivní energie rozběhne dále. Když dostanete, máte chuť dát. Ale někdo s tím musí začít a dát první. ”


” Energii nelze vyrobit nebo zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.”

Julius Robert von Mayer


” Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany. ”

Issac Newton


” Každý by chtěl dokonalý vztah, ale za dokonalým vztahem jsou dny, měsíce, roky, překážky. Je to vlastně o tom chtít pochopit a pochopit povahu a nálady toho druhého. Vážit si sebe navzájem, nelhat si a být věrný jeden druhému. Žít a nechat žít. Neporušit důvěru, protože se těžko získává zpět. Dokonalý vztah není jen o tom dobrém. Je to i hodně zlého, které spolu prožijeme, ale všechno nás to posune tam, kam nás to posunout má. Není to o tom, vykašlat se na sebe po první hádce, ale hledat a najít řešení. Nacházením řešení rosteme. Chtít ale musí obě strany. Nemluvím tady pouze o partnerském či manželském vztahu. Mluvím tady o mezilidských vztazích obecně s přítelem, s přítelkyní, s rodiči, s prarodiči, s bratrem, se sestrou, s dcerou, se synem, obchodním partnerem, s klientem, se spolupracovníkem, se šéfem, s podřízeným ... Budujme dobré vztahy a budeme úspěšní. A těď si uvědomte, co znamená slovo VZTAH. Je to důvěra, pochopení, náklonnost, spolehlivost, odpovědnost, cit, láska? Co myslíte? Já vím, že je to vše a ještě více. A základem toho všeho je mít dokonalý vztah sám k sobě.”


”Největší strach nemáme z toho, že jsme neschopní. Největší strach máme z toho, že jsme nepřemožitelní. Je to naše světlo, ne temnota, co nás nejvíc děsí. Hrou při zdi světu neposloužíte. Není nic osvíceného na tom, když se budete krčit, aby se lidé kolem cítili lépe. Byli jsme stvořeni, abychom zářili. Není to jen v někom z nás, je to v nás všech. A když dovolíme našemu světlu zazářit, nevědomky tím dáváme možnost ostatním učinit totéž. A když se zbavíme vlastního strachu, zbavíme tím navždy strachu i ostatní. ”

z filmu Coach Carter


” Příliš mnoho lidí utrácí peníze, které nevydělali, za věci, které nepotřebují, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi. ”

Will Smith


” Nedovolte, aby lidé, kteří pro Vás dělají tak málo, řídili Vaše pocity a emoce tak moc. ”

Will Smith


” Jediný způsob, jak někoho o něčem přesvědčit, je rozesmát ho. Argumenty nikoho nezajímají, ale když člověka rozesmějete, něco se v něm hne a začne naslouchat. ”

Mgr. Robert Stuchlík