Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Proč » Vracím

Podporuji Centrum Paraple, o.p.s.

Centrum Paraple, o.p.s.

https://www.paraple.cz/

Jsme přesvědčeni, že člověk s poškozením míchy může za využití vhodných kompenzačních mechanismů žít svůj život dál svobodně a naplněně, i když v nové situaci, v novém těle, s novými schopnostmi. 

Služby poskytujeme klientům z celé České republiky v našem pražském centru. Během prvních měsíců od změny stavu, i kdykoliv v průběhu života. Lidem po poškození míchy pomáháme zvládat těžkou životní situaci, zlepšit fyzický i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, svobody a rozvoje sebe sama. Komplex služeb je v Centru Paraple propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. Zkušení pracovníci se na každého člověka dívají jako na jedinečnou bytost s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem. Při partnerské spolupráci vycházíme z klientových individuálních potřeb. Klademe důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporujeme v udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi a v začleňování do místní komunity. Kromě odborného know-how pracujeme především s  důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů.